วัดดอนขนาก นครปฐม

วัดดอนขนาก นครปฐม พิกัดสายมูที่กำลังมาแรงมากในตอนนี้

วัดดอนขนาก นครปฐม วัดชื่อดังของจังหวัดนครปฐม พิกัดสำหรับสายมูตัวจริง เพราะนอกจากความศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อแล้ว สถานที่แห่งนี้ยังเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เช่น พญานาควัดดอนขนาก พระนอนปางไสยาสน์ ทำให้ปัจจุบันเหล่าสายมูหรือผู้มีจิตศรัทธาค้นหาวัดดอนขนากอยู่ที่ไหน เพื่อเตรียมตัววางแผน เดินทางไปทำบุญและกราบไหว้ขอพร ตามคำขวัญของทางวัดที่ว่า “ลอดถ้ำ ลงแพ แลมังกร ไหว้พระนอน วัดดอนขนาก”

ภายในวัดดอนขนากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่หลายแห่ง เช่น วิหารโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม หลวงพ่อสี่ทิศ นิยมขอพรให้เดินทางปลอดภัย แม่ตะเคียน อุโบสถเก่า เพื่อเสริมสิริมงคล พญานาค 9 ตระกูล ทำให้เหล่าสายมูเดินทางมากราบไหว้บูชา ขอโชคลาภ และขอเลขอย่างไม่ขาดสาย

วัดดอนขนาก นครปฐม

ประวัติของวัดดอนขนาก

วัดดอนขนาก นครปฐม แต่เดิมเป็นพื้นที่ที่มีแต่ต้นป่าขนากขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นตั้งชื่อป่านั้นว่า ดอนขนาก ต่อมาได้จัดสร้างเป็นสำนักสงฆ์ เมื่อ พ.ศ. 2450 โดย นายไล้ อยู่สิริ บริจาคที่ดินเป็นที่สำนักสงฆ์ จำนวน 8 ไร่ และนายหยก กิ่มเพชร บริจาคที่ดินเป็นที่สำนักสงฆ์ จำนวน 4 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา รวมที่ดินทั้งหมด 12 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ต่อมานายพุฒ นางอ่วม นายนาค และนายบุตร มีจิตศรัทธาสร้างกุฏิขึ้นรวม 2 หลัง เป็นแบบทรงไทยโบราณ จากนั้นได้นิมนต์พระภิกษุวัดไผ่ล้อมจำนวน 5 รูปมาจำพรรษา โดยมี พระอาจารย์จ๊ะ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสรูปแรก จนถึงสมัยพระอธิการศรีทอง อังสุทตฺโต เป็นเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ. 2499 ท่านได้บูรณปฏิสังขรณ์วัตถุเจริญรุ่งเรืองมาก วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

ลอดโบสถ์ วัดดอนขนาก โบสถ์เก่าแก่กว่า 115 ปี

วัดดอนขนาก นครปฐม

หนึ่งในจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวเดินทางมายังวัดดอนขนากและต้องไม่พลาดเลยนั่นคือ การเดินลอดโบสถ์ วัดดอนขนาก นครปฐม อายุเก่าแก่กว่า 115 ปี เพิ่มเสริมสิริมงคล วิธีลอดโบสถ์จะเดินเข้าจากทางขวาไปซ้าย 3 หรือ 9 รอบ ตามความสะดวก โดยมีวิธีการเดินลอดโบสถ์ วัดดอนขนาก 

  • รอบแรกเป็นการขอให้หายจากทุกข์โศก โรคภัย ให้สวดมนต์บทสรรเสริญพระพุทธคุณ กล่าวว่า
    “อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทธโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิฑูร อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ”
  • รอบที่สองเป็นการขอให้อายุยืน สุขภาพดี ให้สวดมนต์บทสรรเสริญพระธรรมคุณ กล่าวว่า
    “สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ”
  • และรอบสุดท้ายเป็นการขอให้ร่ำรวย ให้สวดมนต์บทสรรเสริญพระสังฆคุณ กล่าวว่า
    “สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ”

มาวัดดอนขนาก ไหว้พญานาค 9 ตระกูล นิยมขอพรเรื่องใด ?

วัดดอนขนาก นครปฐม

อีกหนึ่งสถาปัตยกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมากราบไหว้คือ “พญานาค 9 ตระกูล” ด้านบนภูเขาจำลองเป็นที่ประดิษฐานของ “พระพุทธรูปปางเปิดโลก” ประทานพรแก่พญานาคทั้ง 9 ส่วนใหญ่นิยมขอพรเรื่องโชคลาภ การเงิน และการงาน ส่วนบริเวณด้านในรูปปั้นพญานาค ยังมีถ้ำมุจลินท์ พญานาค 9 ตระกูล ให้ได้ชมความวิจิตรบรรจงของสถาปัตยกรรมที่งดงาม นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงยังมีพระศรีศากยมุนีโคดม หรือพระนอนปางไสยาสน์ ขนาด 19 เมตร สีขาว

มีมังกรคายพญานาคเลื้อยล้อมรอบ แสดงให้เห็นถึงความสง่างาม บริเวณด้านข้างจำลองพื้นที่ป่าหิมพานต์ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางขึ้นไปกราบไหว้ ขอพร และถ่ายรูปได้โดยการเดินทางเพื่อเข้าไปกราบไหว้พระนอนและพญานาคราชจะต้องลอดผ่านถ้ำฟักทองขนาดใหญ่ วัดดอนขนาก นครปฐม ที่เชื่อกันว่าหากได้ลอดถ้ำแห่งนี้แล้วจะร่ำรวย มีเงินทอง ไม่ขาดสาย เพื่อเดินลงแพไปยังพระนอนและพญานาคราช ตามคำขวัญที่ทางวัดตั้งไว้